UM-Atelier – projektová kancelář

- Architektonické studie ( Situace, disposiční a provozní řešení staveb)
- Projektová dokumentace pro územní řízení, ohlášení, stavební řízení.
- Projekty pro výběr dodavatele stavby (Tendrová dokumentace)
- Projektová dokumentace pro provedení stavby (Realizační dokumentace)
- Rozpočtování -propočet nákladů stavby, výkaz výměr, položkový rozpočet
- Dokumentaci skutečného provedení stavby, pasport stavby
- Autorský dozor projektanta
- Inženýrská činnost
- Technický dozor investora
- Vizualizace a 3D zpracování návrhu staveb
(software DataCad 12, objektový prohlížeč o2c – vizualizace)

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny