UM-Atelier – projektová kancelář

– Architektonické studie ( Situace, dispoziční a provozní řešení staveb)
– Projektová dokumentace pro územní řízení, ohlášení, stavební řízení.
– Projekty pro výběr dodavatele stavby (Tendrová dokumentace)
– Projektová dokumentace pro provedení stavby (Realizační dokumentace)
– Rozpočtování -propočet nákladů stavby, výkaz výměr, položkový rozpočet
– Dokumentaci skutečného provedení stavby, pasport stavby
– Autorský dozor projektanta
– Inženýrská činnost
– Technický dozor investora
– Vizualizace a 3D zpracování návrhu staveb
(software DataCad 12, objektový prohlížeč o2c – vizualizace)

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UM-Atelier – projektová kancelář